[Thông báo] V/v mời quan tâm thực hiện gói thầu mua thiết bị  

Để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm theo quy định. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi có nhu cầu mua sắm các thiết bị như sau:

Xem thêm
Tin tức
ĐỀ XUẤT NGHỀ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI LÀ CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI
Thay đổi quy định về đăng kiểm lại do mất, hỏng Giấy chứng nhận đăng kiểm

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 03/2018/TT- BGTVT ngày 10/01/2018 về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP.