Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

Thứ hai - 24/07/2023 04:49


Cơ quan giải quyết: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi

Cách thức thực hiện: Trực tiếp, Nộp qua bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ:

Giấy tờ phải xuất trình:

1. Bản sao tài liệu kỹ thuật có bản vẽ tổng thể và thông số kỹ thuật cơ bản của Xe hoặc bản đăng ký thông số kỹ thuật xe do tổ chức, cá nhân lập đối với xe được nhập khẩu hoặc sản xuất, lắp ráp trước ngày 01 tháng 12 năm 2009 (ngày Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có hiệu lực).

2. Bản chính Giấy chứng nhận cải tạo đối với xe có cải tạo

3. Bản chính hoặc bản điện tử Chứng chỉ chất lượng

4. Bản sao Phiếu xuất xưởng

Số bộ hồ sơ: 01

Thời hạn giải quyết:

- Trực tiếp: Nếu kết quả đạt thì cấp Giấy chứng nhận theo quy định trong thời hạn 01 ngày làm việc khi kiểm tra tại Trung tâm Đăng kiểm hoặc trong thời hạn 03 ngày làm việc khi kiểm tra ngoài Trung tâm kiểm tra, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

- Nộp qua bưu chính công ích: Nếu kết quả đạt thì cấp Giấy chứng nhận theo quy định trong thời hạn 01 ngày làm việc khi kiểm tra tại Trung tâm Đăng kiểm hoặc trong thời hạn 03 ngày làm việc khi kiểm tra ngoài Trung tâm Đăng kiểm, kể từ ngày kết thúc kiểm tra. 

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, công dân

Kết quả thực hiện:

Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác sử dụng 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Thoả mãn yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo QCVN 12: 2011/BGTVT

Căn cứ pháp lý:

- Quy định kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

- Quy định về giá dịch vụ thử nghiệm, kiếm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới đưòng bộ, xe máy chuyên dùng, linh kiện trong sản xuất, lẳp ráp và nhập khấu.

 - Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

Xem thêm: QCVN12: 2011/BGTVT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc