Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

Thứ hai - 24/07/2023 05:00

Cơ quan giải quyết: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nghiệm thu, cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo đến Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm xe cơ giới (cơ quan nghiệm thu cải tạo).

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp, Trực tuyến, Nộp qua bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ

Giấy tờ phải xuất trình:

1. Văn bản đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo theo mẫu;

2. Thiết kế đã được thẩm định bản chính hoặc thiết kế đã được thẩm định bản điện tử (đối với kết quả thẩm định thiết kế được trả thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến). Đối với trường hợp miễn thiết kế quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều 6 của Thông tư 85/2014/TT-BGTVT phải có bản vẽ tổng thể xe cơ giới sau cải tạo do cơ sở cải tạo lập;

3.  Ảnh tổng thể chụp góc khoảng 45 độ phía trước và phía sau góc đối diện của xe cơ giới sau cải tạo; ảnh chụp chi tiết các hệ thống, tổng thành cải tạo;
4. Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo;

5. Bảng kê các tổng thành, hệ thống thay thế mới theo mẫu;

6. Bản sao có xác nhận của cơ sở cải tạo các tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo, thay thế và tài liệu xác nhận nguồn gốc của các hệ thống, tổng thành cải tạo;

7. Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu, xi téc chở hàng nguy hiểm, xi téc chở khí nén, khí hóa lỏng và các thiết bị chuyên dùng theo quy định (Đối với các xe cơ giới cải tạo có cùng nhãn hiệu, số loại, thông số kỹ thuật và do cùng một cơ sở cải tạo thi công thì được sử dụng cùng một thiết kế, việc nghiệm thu do cùng một cơ quan nghiệm thu thực hiệnthì không phải nộp thành phần hồ sơ này);

8. Văn bản của cơ quan thẩm định thiết kế về việc đồng ý cho sử dụng thiết kế đã được thẩm định để thi công cải tạo (đối với các xe cơ giới cải tạo có cùng nhãn hiệu, số loại, thông số kỹ thuật và do cùng một cơ sở cải tạo thi công thì được sử dụng cùng một thiết kế, việc nghiệm thu do cùng một cơ quan nghiệm thu thực hiện).

Số bộ hồ sơ: 01

Thời hạn giải quyết

- Trực tiếp: 3 Ngày làm việc
- Trực tuyến: 3 Ngày làm việc
- Nộp qua bưu chính công ích: 3 Ngày làm việc

Đối tượng thực hiện: Công dân, Doanh nghiệp

Kết quả thực hiện:

Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT.

Căn cứ pháp lý

- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 
-  Quy định vé giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới 
- Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT 
- Thông tư 16/2022/TT-BGTVT
- Thông tư 36/2022/TT-BTC

Xem thêm: Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc