Văn bản theo lĩnh vực: Thông tư

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 25/2014/TT-BGTVT 02/07/2014 Thông tư số 25/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô
2 QCVN 33 : 2011/BGTVT 16/11/2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu dùng cho xe ô tô
3 31/2017/TT-BGTVT 21/09/2017 Thông tư số 31/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu
4 QCVN 12 : 2011/BGTVT 16/11/2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới
5 90/2015/TT-BGTVT 30/12/2015 Thông tư số 90/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố
6 30/2019/TT-BGTVT 27/08/2019 Thông tư số 30/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới
7 TT-85-42-26-16 21/07/2022 Hợp nhất thông tư 85-42-26-16
8 86/2014/TT-BGTVT 21/07/2022 Hợp nhất thông tư 86/2014/TT-BGTVT
9 HN TT16-42-26-16 21/07/2022 Hợp nhất Thông tư 16-42-26-16 Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ
10 89/2015/TT-BGTVT 30/12/2015 Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
11 08/2023/TT-BGTVT 01/06/2023 Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và b
12 02/2023/TT-BGTVT 20/03/2023 Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và b
13 16/2021/TT-BGTVT 11/08/2021 Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ