Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và b

Số kí hiệu 08/2023/TT-BGTVT
Ngày ban hành 01/06/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/06/2023
Thể loại Kiểm định Xe cơ giới
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Lê Đình Thọ

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kiểm định Xe cơ giới"