Văn bản theo người ký: Lê Đình Thọ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 30/2019/TT-BGTVT 27/08/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới
2 QCVN 33:2019/BGTVT 31/07/2019 Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2019/TT-BGTVT ngày 01/08/2019
3 TT-85-42-26-16 21/07/2022 Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
4 86/2014/TT-BGTVT 21/07/2022 Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế
5 HN TT16-42-26-16 21/07/2022 Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, khai thác sử dụng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; Điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển khi tham gia giao thông
6 08/2023/TT-BGTVT 01/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
7 02/2023/TT-BGTVT 20/03/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
8 16/2021/TT-BGTVT 11/08/2021 Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ