Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 25/2014/TT-BGTVT 02/07/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô
2 QCVN 35:2017/BGTVT 21/09/2017 Ban hành theo Thông tư số 31/2017/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2017, thay thế QCVN 35:2010/BGTVT
3 QCVN 34:2017/BGTVT 21/09/2017 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2017/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2017
4 QCVN 33 : 2011/BGTVT 16/11/2011 Ban hành theo Thông tư số 57/2011/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2011
5 31/2017/TT-BGTVT 21/09/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
6 QCVN 13 : 2011/BGTVT 16/11/2011 Ban hành theo Thông tư số 56/2011/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2011. Quy chuẩn này được chuyển đổi trên cơ sở 22TCN 287-01 theo Quyết định số 4386/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
7 QCVN 12 : 2011/BGTVT 16/11/2011 Ban hành theo Thông tư số 56/2011/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2011.
8 QCVN 11:2015/BGTVT 30/12/2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015, thay thế QCVN 11:2011/BGTVT
9 90/2015/TT-BGTVT 30/12/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố
10 QCVN 09:2015/BGTVT 30/12/2015 Ban hành theo Thông tư số 87/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015, thay thế QCVN 09:2011/BGTVT.
11 30/2019/TT-BGTVT 27/08/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới
12 QCVN 33:2019/BGTVT 31/07/2019 Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2019/TT-BGTVT ngày 01/08/2019
13 TT-85-42-26-16 21/07/2022 Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
14 86/2014/TT-BGTVT 21/07/2022 Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế
15 HN TT16-42-26-16 21/07/2022 Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, khai thác sử dụng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; Điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển khi tham gia giao thông
16 89/2015/TT-BGTVT 30/12/2015 Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
17 08/2023/TT-BGTVT 01/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
18 02/2023/TT-BGTVT 20/03/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
19 16/2021/TT-BGTVT 11/08/2021 Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ