Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Chúng tôi tự hào là đơn vị uy tín và đáng tin cậy trong việc cung cấp các dịch vụ kiểm định chất lượng cho khách hàng tại khu vực Quảng Ngãi và các vùng lân cận

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi

Tỷ lệ trình độ chuyên môn

Nhân sự

Tình hình nhân sự tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi 76-01S

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015