Kiểm định xe cơ giới
Thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

- Kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm XCG Quảng Ngãi: Tổ chức, cá nhân đưa xe cơ giới và các giấy tờ theo quy định đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định; - Kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm: Tổ chức, cá nhân có văn bản đề nghị đến đơn vị đăng kiểm.

Kiểm tra xe máy chuyên dùng
xe may chuyen dung
Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

Tài liệu kỹ thuật có bản vẽ tổng thể và thông số kỹ thuật cơ bản của Xe hoặc bản đăng ký thông số kỹ thuật xe, Giấy chứng nhận cải tạo đối với xe có cải tạo, Chứng chỉ chất lượng, Phiếu xuất xưởng

Nghiệm thu xe cơ giới cải tạo
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ  môi trường xe cơ giới cải tạo
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nghiệm thu, cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo đến Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm xe cơ giới (cơ quan nghiệm thu cải tạo).

Kiểm định xe 4 bánh có động cơ
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Hẹn ngày kiểm tra theo địa điểm chủ xe đăng ký. Trung tâm Đăng kiểm thực hiện kiểm tra: Xe kiểm tra đạt yêu cầu, cấp Giấy chứng nhận lưu hành và Tem lưu hành sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu.