Kiem tra hu hong

Nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra và khiếm khuyết, hư hỏng xe cơ giới

 •   27/07/2023 13:02:00
 •   Đã xem: 688
 •   Phản hồi: 0

Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Hành vi không được phép thực hiện trong kiểm định

Hành vi không được phép thực hiện trong kiểm định

 •   25/07/2023 22:57:00
 •   Đã xem: 539
 •   Phản hồi: 0

Theo điều 4, Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe chở người bốn bánh có gắng động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế

Quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe chở người bốn bánh có gắng động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế

 •   25/07/2023 05:12:00
 •   Đã xem: 550
 •   Phản hồi: 0

Ban hành kèm theo Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ

Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ

 •   25/07/2023 05:11:00
 •   Đã xem: 454
 •   Phản hồi: 0

Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Quy trình chung nghiệm thu xe cơ giới cải tạo

Quy trình chung nghiệm thu xe cơ giới cải tạo

 •   25/07/2023 05:10:00
 •   Đã xem: 733
 •   Phản hồi: 0

Ban hành kèm theo Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Chu kỳ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới

Chu kỳ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới

 •   25/07/2023 05:08:00
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0

Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định

Giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định

 •   25/07/2023 05:00:00
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0

Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đang lưu hành

Giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đang lưu hành

 •   25/07/2023 04:52:00
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0

Ban hành kèm theo thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính

Quy định mới trong kiểm định xe ô tô kể từ ngày 03/6/2023

Quy định mới trong kiểm định xe ô tô kể từ ngày 03/6/2023

 •   24/07/2023 05:33:00
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT với nhiều quy định mới về đăng kiểm ô tô từ 03/6/2023

BTT 9768

​Miễn đăng kiểm lần đầu với xe ô tô mới, kéo dài chu kì kiểm định với một số loại phương tiện

 •   19/07/2023 04:33:00
 •   Đã xem: 326
 •   Phản hồi: 0

Sau 1 tháng khẩn trương, tập trung triển khai, Thông tư sửa đổi Thông tư 16 đã hoàn thành và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 22/3/2023.