​Miễn đăng kiểm lần đầu với xe ô tô mới, kéo dài chu kì kiểm định với một số loại phương tiện  

Sau 1 tháng khẩn trương, tập trung triển khai, Thông tư sửa đổi Thông tư 16 đã hoàn thành và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 22/3/2023.

Xem thêm