[Thông báo] V/v mời quan tâm thực hiện gói thầu mua thiết bị  

Để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm theo quy định. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi có nhu cầu mua sắm các thiết bị như sau:

Xem thêm
Tin tức
Thu phí lập hồ sơ phương tiện miễn kiểm định lần đầu từ ngày 15/6/2024
Có phải xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự khi đăng kiểm xe ô tô ?

Theo Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2023 và Thông tư 08/2023), từ ngày 01-10-2021, đã bỏ quy định về việc phải xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới khi làm thủ tục đăng kiểm xe ôtô.