[Thông báo] V/v mời quan tâm thực hiện gói thầu mua thiết bị  

Để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm theo quy định. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi có nhu cầu mua sắm các thiết bị như sau:

Xem thêm