I. Sơ đồ tổ chức Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi
 
sodotochuc

II. Thông tin liên hệ

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi
Mã số: 76-01S
Địa chỉ: Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 0911.574.568  02553.842.888
Fax: 02553.842.888
Email: ttdkt7601s@gmail.com

III. Lãnh đạo trung tâm:

1) Phó Giám đốc phụ trách : Võ Văn Duy
Điện thoại: 0914.09.17.44
Email: duyosaka@gmail.com

2) Phó Giám đốc: Lê Ngọc Duy Minh
Điện thoại: 0983.57.53.17
Email: lndminh@gmail.com

IV. Các phòng chuyên môn

1) Phòng Đăng kiểm phương tiện cơ giới


Kiêm phụ trách: Lê Ngọc Duy Minh
Điện thoại: 0983.57.53.17
Email: lndminh@gmail.com

2) Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp


Phó Trưởng phòng phụ trách: Trần Thị Lan Hương
Điện thoại: 0941.30.40.67
Email: tranlanhuongqng@gmail.com