Văn bản theo chủ đề: Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TCVN 7772 : 2007 31/12/2006 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7772:2007 về Xe, máy và thiết bị thi công di động - Phân loại
2 2431/QĐ-BKHCN 07/01/2010 SỬA ĐỔI 2:2010 TCVN 7271:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng.
3 25/2014/TT-BGTVT 02/07/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô
4 QCVN 35:2017/BGTVT 21/09/2017 Ban hành theo Thông tư số 31/2017/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2017, thay thế QCVN 35:2010/BGTVT
5 QCVN 34:2017/BGTVT 21/09/2017 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2017/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2017
6 QCVN 33 : 2011/BGTVT 16/11/2011 Ban hành theo Thông tư số 57/2011/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2011
7 31/2017/TT-BGTVT 21/09/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
8 QCVN 13 : 2011/BGTVT 16/11/2011 Ban hành theo Thông tư số 56/2011/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2011. Quy chuẩn này được chuyển đổi trên cơ sở 22TCN 287-01 theo Quyết định số 4386/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
9 QCVN 12 : 2011/BGTVT 16/11/2011 Ban hành theo Thông tư số 56/2011/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2011.
10 QCVN 11:2015/BGTVT 30/12/2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015, thay thế QCVN 11:2011/BGTVT
11 90/2015/TT-BGTVT 30/12/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố
12 QCVN 09:2015/BGTVT 30/12/2015 Ban hành theo Thông tư số 87/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015, thay thế QCVN 09:2011/BGTVT.
13 30/2019/TT-BGTVT 27/08/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới
14 QCVN 33:2019/BGTVT 31/07/2019 Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2019/TT-BGTVT ngày 01/08/2019