Thay đổi quy định về đăng kiểm lại do mất, hỏng Giấy chứng nhận đăng kiểm

Thứ tư - 10/04/2024 01:58
Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 03/2018/TT- BGTVT ngày 10/01/2018 về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP.
Một nội dung đáng chú ý trong dự thảo là thay đổi quy định về xử lý các trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, rách hoặc có sự sai khác về thông tin.
 
10 04 2
(Hình ảnh minh họa)
Hiện tại, quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định đã được quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư số 16/2021/TT – BGTVT (đã được sửa đổi tại điểm c khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT). Qua thời gian áp dụng, quy định này đã thể hiện nhiều hạn chế do chưa quy định cụ thể cho từng trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định, đồng thời một số chủ phương tiện đã lợi dụng chính sách này để sử dụng cùng lúc Giấy chứng nhận kiểm định cấp mới và Giấy chứng nhận kiểm định đã khai báo mất gây mất trật tự an toàn giao thông.
            Nội dung của dự thảo đang được lấy ý kiến quy định cụ thể đối với từng trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định bị mất, hư hỏng, có sự sai khác về thông tin.
            Trường hợp, khi Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định của xe cơ giới bị mất. Chủ sở hữu phương tiện hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật phải gửi thông báo bằng văn bản cho đơn vị đăng kiểm, trình báo và có xác nhận của cơ quan công an nơi mất giấy tờ, thực hiện thông báo tìm kiếm trên phương tiện thông tin đại chúng. Khi nhận được văn bản thông báo, đơn vịđăng kiểm thực hiện nhập thông tin về việc mất giấy tờ lên phần mềm cảnh báo xe cơ giới. Sau 30 ngày kể từ ngày đơn vịđăng kiểm nhận được văn bản thông báo, nếu không tìm được giấy tờ đã mất thì chủ xe khai báo theo mẫu kèm theo các giấy tờ liên quan cùng các bằng chứng đã thông báo tìm kiếm, giấy xác nhận của cơ quan công an và đưa xe đến đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định để được cấp mới Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định (chủ xe phải nộp giá dịch vụ kiểm định theo quy định).
            Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định bị mất do phương tiện bị tai nạn có xác nhận của cơ quan công an, sau khi phương tiện đã khắc phục sửa chữa xong thì được thực hiện kiểm định để cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định (chủ xe phải nộp các khoản giá, phí, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật).
            Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định của xe cơ giới bị hư hỏng, chủ xe mang Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định bị hư hỏng đến đơn vị đăng kiểm khai báo theo mẫu và đưa xe đến đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định để được cấp mới Giấy chứng nhận đăng kiểm và Tem kiểm định (chủ xe phải nộp giá dịch vụ kiểm định theo quy định).
            Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định có sự sai khác so với thông tin của xe, thì chủ xe mang Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định đến đơn vị đăng kiểm và khai báo theo mẫu, nếu sự sai khác này do đơn vị đăng kiểm in sai thì thực hiện in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định trong 01 ngày làm việc kể từ ngày khai báo (chủ xe không phải nộp giá  dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định).
            Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định có sự sai khác thông tin biển số xe so với chứng nhận đăng ký xe, nếu chủ xe có nhu cầu cấp đổi lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định thì phải đưa xe đến đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định lại để được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định theo biển số mới (chủ xe phải nộp các khoản giá, phí, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật).
            Trường hợp phương tiện xin lưu hành trở lại khi Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đã bị hỏng, rách, chủ xe khai báo theo mẫu quy định kèm theo các giấy tờ liên quan và đưa xe đến đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định để được cấp mới Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định (chủ xe  phải nộp giá dịch vụ kiểm định theo quy định).
            Như vậy, dự thảo quy định rất chặt chẽ cho các trường hợp đăng kiểm lại do mất, hỏng, sai thông tin trên Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định. Điều này ràng buộc các chủ xe phải chịu trách nhiệm nếu khai báo không đúng sự thật. Trên thực tế, rất hiếm có trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định bị mất cùng lúc. Thiết nghĩ, việc quy định cụ thể, chi tiết như trong dự thảo là rất cần thiết nhằm tránh việc lợi dụng chính sách để làm sai quy định.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn